Priser

Vi fastsætter vores honorar i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af det på sagen anvendte tidsforbrug, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og omfang, vilkårene for arbejdets udførelse samt det opnåede resultat.


Der gives et honoraroverslag, ligesom vi gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave.
Ved timebetaling tages udgangspunkt i 2.300 kr. per time inkl. moms.

Visse opgaver ydes dog til et fast honorar inklusiv moms.​

Faste honorarer pr. 1. november 2022:

Køberrådgivning - køb af fast ejendom​

kr. 7.500​

Køb uden mægler, inkl. tinglysning og refusionsopgørelse ​

kr. 14.500​

Køb af grund

kr. 6.000

Samejeoverenskomst, i forbindelse med køberrådgivning

kr. 3.100

Samejeoverenskomst

kr. 5.600

Udvidet samlevertestamente, i forbindelse med køberrådgivning 

kr. 3.200

Udvidet samlevertestamente

kr. 3.500

Fremtidsfuldmagter (1. stk.)

kr. 2.000

Fremtidsfuldmagter (2. stk.)

kr. 2.800

Tinglysning af skifteretsattest

kr. 3.500

Tinglysning af skøde til arving

kr. 5.000

Advokat Iben Have Thomsen

Vissingsgade 21, 1. sal.,7100 Vejle

Find os på Google Maps

Telefon: 7571 1000

E-mail: info@justa.dk

Sikker mail: sikker@justa.dk

CVR: 35719296​